Obavještavaju se penzioneri sa  minimalnom penzijom u iznosu od 147,08€ sa teritorije Cetinja da će se distribucija pomoći koja se sastoji od 3 litra jestivog ulja  po spiskovima Ministarstva finansija i socijalnog staranja vršiti u prostorijama Crvenog krsta radnim danima od 10h do 13h, počevši od ponedeljka 06.09.2021.g. zaključno sa 30.09.2021.g.

Pomoć je moguće isključivo lično preuzeti.