MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Aktivnosti:, Solidarnost:
Crveni krst Crne Gore će prvog oktobra obilježiti Međunarodni dan starijih osoba, jedan od najznačajnijih datuma za organizaciju koja u kontinuitetu, od svog nastanka pa do danas, brine o najugroženijim starijim osobama sa ciljem unaprjeđenja kvaliteta njihovog života. Ove godine obilježavanje Međunarodnog dana starijih u skladu je sa trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji, ali i svijetu. Usljed pojave virusa COVID19, grupne edukativne i zabavne aktivnosti kojima se tradicionalno obilježava ovaj datum neće se izvoditi, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja starijih. Kako bi se starijima omogućilo da borave kod kuće i ne izlažu se riziku, ali da budu uključeni u sve relevantne teme, Crveni krst Crne Gore okupio je značajne partnere iz oblasti pružanja podrške ovoj populaciji, koji će svako iz svog domena odgovarati na njiihova pitanja i dati ključne…
Read More