U okviru zajedničke inicijative UNICEF-a i Crvenog krsta, predstavncii Crvenog krsta Prijestonice Cetinje dijelili su pakete sa osnovnim životnim namirnicama, higijenski pakete i pelene romskim i egipćanskim porodicama na teritoriji Cetinja radi prevencije širenja koronavirusa.

Iako je kriza sa koronavirusom pogodila cjelokupno društvo, u najtežem položaju su, kako saopštavaju iz UNICEFA,  ipak oni koji su i prije krize bili na društvenim marginama.

“Sva djeca imaju jednaka prava, ali ne i mogućnosti da ih ostvare. Tokom krize, lako se dešava da najugroženija djeca budu zapostavljena. Upravo je pružanje podrške najugroženijoj djeci i porodicama prioritet UNICEF-a”, ističe Mihaela Bauer, v.d. šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Iz organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje  koja je izvršila distribuciju  pomoći, kažu da se ovim  potvrđuje da je romska i egipćanska populacija jedna od najranjivijih grupa i u redovnim, a posebno u ovim vanrednim okolnostima, te da je zato UNICEF-ova pomoć od izuzetnog značaja.

“Saradnja sa UNICEF-om je dugogodišnja i uvijek plodonosna, a u ovim teškim vremenima najbolje se vidi koliko je ta saradnja i djelotvorna”, ističe Damjanović.

Crveni krst  kada god je u mogućnosti pomaže romskim i egipćanskim porodicama na različite načine.