Obavještavamo sugrađane da zbog ograničene količine pomoći koju distribuira Crveni krst Cetinje, da je ista namijenjena licima koja su u stanju socijalne potrebe tj. licima koja nemaju bilo koju vrstu primanja i koja žive kao samačka domaćinstva.

Prinuđeni smo na ovo obavještenje zbog dezinformacija javnosti od strane određenih institucija da pravo na pomoć imaju korisnici svih oblika socijalnih  davanja.

Molimo sugrađane  da kao i uvjek pokažu solidarnost i dozvole da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija.