Poštujući odluke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, čiji je Crveni krst punopravni član, a u skladu sa aktuelnim mjerama vezanim za situaciju sa Virusom Corona – COVID19, obavještavamo javnost da Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje informišemo sledeće:

Da se obuke i resertifikacije u pružanju prve pomoći za zaposlene u radne organizacije olažu do daljnjeg.

Takođe do daljenjg nećemo vršiti pripreme ekipa za takmičenje prve pomoći kako ni okupljati volontere, organizovati predavanja i slično.

Napominjemo da je ovo preventivno djelovanje u skaldu sa preporukama nacionalnog koordinacionog tijela. da se odgovorno ponašamo i da preventivno zaštitimo sebe, svoje najbliže i naše korisnike.