Volonteri Organizacije Crvenog krta Prijestonice Cetinje danas su  boravili u JU Centru za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa inavliditetom u Prijestonici, kako bi sa korisnicima ove Ustanove obilježili Međunarodni dan djeteta.

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta uz kreativnu radionicu volonteri Crvenog krsta sa svojim drugarima iz Centra za dnevni boravak su  likovnim izrazom prikazali dio dječijih prava, i poslali poruku zajedništva.