Obilježen Evropski dan protiv trgovine ljudima

Obilježen Evropski dan protiv trgovine ljudima

Aktivnosti:
Organizacija Crvenog krsta prijestonice Cetinje danas je nizom događaja obilježila Organizacija Crvenog krsta prijestonice Cetinje danas je nizom događaja obilježila Evropski dan protiv trgovine ljudima. Na gradskom trgu,u jutarnjim satima, volonteri Crvenog krsta ukazivali su performansom da trgovina ljudima, kao oblik modernog ropstva, predstavlja zloupotrebu ljudskih bica i povredu osnovnih ljudskih prava zbog sticanja materijalne koristi. U popodnevnim satima u proatorijama Crvenog krsta prikazan je film dokumentarni film "Eden" . Na ovaj i slične načine Crveni krst Prijestonice Cetinje će nastaviti sa sprovođenjem antitrafiking programa na edukaciji volontera, u cilju osposobljavanja za rad na zaštiti žrtava ili potencijalnih žrtava trgovine ljudima, posebno žena i djece. Na gradskom trgu,u jutarnjim satima, volonteri Crvenog krsta ukazivali su performansom da trgovina ljudima, kao oblik modernog ropstva, predstavlja zloupotrebu ljudskih bica i povredu osnovnih…
Read More