U Domu solodarnosti u Sutomoru u periodu od 27 – 29. septembra održana je trodnevna oduka za volontere iz svih opštinskih organizacija Crvenog krsta I Organiyacije Crvenog krsta Prijestonice.

Predstavnice organizacije  Crvenog krsta Prijestonice Cetinje bile su: Ana Ivanović i Ivana Vujović.

Sa programskim koordinatorima  Crvenog krsta Crne Gore razgovarali su o nekim od osnovnih oblasti djelovanja Crvenog krsta i unaprijedile već stečeno zanje.

Teme koje će promovisati  u našoj organizaciji su: difuzija i međunarodno humanitarno pravo, rad sa podmlatkom i omladinom, služba traženja i uspostavljanje porodičnih veza, prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi i prevencija HIV/AIDS-a, briga o starima i zdravo starenje, rad sa ranjivim grupama, djelovanje u nesrećama i konačno interne i  eksterne komunikacije.