Volonterke Organizacije Crvenog krsta prijestonice Cetinje Marija Djakonovic i Ana Ivanovic bile su učesnice na 15. Mediteranskom kampu za mlade- “Atlantis”, koji je  održan u Domu Solidarnosti u Sutomoru, u periodu od 19. do 26. jula.

Kampu je prisustvovalo oko 70 mladih osoba iz nacinoalnog drustva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca sa Mediterana.

Učesnice su na radionicama stekle znanje o socijalnoj inkluziji, liderstvu, prevenciji nasilnog ponasanka i mladima kao agentima promjena u ponasanju.

Pored navedenih  tema koje su se razmatrale,  razvijale  su se vjestine kako u timskom, tako i u individualnom radu. Kamp je za cilj imao uticanje na razbijanje stereotipa i diskriminacije u društvu, koje je posebno razvijeno kod mladih osoba.

galerija