Na juče održanim sjednicama Upravnog  odbora i Skupštine  Organzacije Crvenog  krsta  Prijestonice Cetinje, kojom je predsjedavala predsjenica Dr Sonja Radojičić,  jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2018. godinu kao i Plan rada sa finansijskim planom za 2019. godinu.

Zaključeno je da je Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje u 2018 godini, koja je bila i izborna godina u našoj organizaciji, postigla značajne rezultate, posebno u dijelu podmlatka i omladine, kao i njege starih lica na ruralno područje. Takođe takmičari iz prve pomoći, ekipa omladine, Crvenog krsta Cetinje je po prvi put u istoriji postigla treće mjesto na državnom takmičenju.

Na kraju 2018 godine Crveni krst Cetinje je imao oko 100 aktivnih volontera, svih uzrasnih kategorija.

Rezultati koji su postavljenji u svim oblastima djelovanja su na zadovoljavajućem nivou.

U 2019 godini kao primarni cilj je, pored tradicionalno programskih aktivnosti,  sanacija krva na objektu  Crvenog krsta Cetinje koji je u jako lošem stanju. Promjena krovnog pokrivača, planirana je da se odradi u saradnji sa Prijestonicom Cetinje i  Crvenim krstom Crne Gore.

26.04.2019.