Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, u toku nedelje počinje realizaciju Prgrama Javnih radova ¨Njega starih lica¨ koji je finansijski podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sa 3 Gerontodomaćice.

Pozivamo, samačka domaćinstva, starosti +65 godina koja žive na Cetinju, a koja su zainteresovana za usluge Gerontodomaćice, da se jave do petka 07.09. u prostorije Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, u vremenskom intervalu od 17-20h ili na telefon 067-222-821

Pravo na uslugu mogu ostvariti ona lica koja istu ne dobijaju od druge institucije ili organizacije.