Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, danas je u saradnji sa Stomaloškim fakultetom iz Podgorice održala predavanje na temu ¨Oralno zdravlje¨. Predavanje je bilo interaktivnog tipa, pa su djeca mogla čuti  na koji način se održava oralna higijena kod djece.

Predavanju su prisustvovali djaci nižih razreda iz OŠ ¨Njegoš¨ i OŠ ¨Lovčenski partizanski odred¨.

Na kraju predavanja djeca su dobila pokloe od predstavnika Stomatološkog fakulteta.