Danas  je u prostorijama OCKP održana radionica namijenjena volonterima Crvenog krsta na temu važnosti volonterizma kao posebnog oblika prosocijalnog ponašanja.

Radionicu je održala Bojana Vulaš, master psiholog i psihoterapeut transakcione analize u superviziji. Nakon što su prvobitno razmatrani bazični ljudski motivi prosocijalnog ponašanja, u drugom dijelu radionice bilo je više riječi o situacionim činiocima koji utiču na vjerovatnoću pružanja pomoći osobama u trenucima kada im je pomoć potrebna.

Volonteri su kroz brojne vježbe bili u prilici da razgovaraju o sličnostima i razlikama koje postoje među ljudima, o motivima za volontiranje, da otkriju sopstveni nivo empatičnosti, tj sposobnosti stavljanja u poziciju druge osobe, te da se oprobaju u prepoznavanju različitih emocionalnih doživljaja na osnovu neverbalnih znakova, odnosno izraza lica.

Znanja stečena ovim putem volonteri će moći primijenjivati tokom daljeg obavljanja volonterske prakse, ali i u svakodnevnom životu, šireći vrijednosti humanitarnog rada i ukazujući na načine kojima se kultura pomaganja može dodatno podstaći. S obzirom na prepoznati značaj osnaživanja i razvijanja nivoa kvaliteta volonterskog rada u ovom domenu, planirano je da se sa radionicama pomenutog tipa nastavi u narednom periodu.