SPREMANI ZA EVENTUALNE INTERVENCIJE

SPREMANI ZA EVENTUALNE INTERVENCIJE

Aktivnosti:, Solidarnost:
Crveni krst Crne Gore i  Organizacija Crvenog krsta Prijestonice Cetinje raspolaže sa svom potrebnom opremom i pomoći koja će se u slučaju pogoršanja stanja dijeliti najugroženijima. Volonteri Crvenog krsta spremni su da u slučaju poplave intervenišu, a Crveni krst je spremio pomoć u ćebadima, hrani i odjeći. Predstavnici Crvenog krsta Cetinje u saradnji  sa nadležnim organima prate situaciju i spremni su da intervenišu ukoliko bude potrebe. Sa sjednice opštnsko štaba za krizne situacije, kojoj prisustvuju i predstavnci Crvenog krsta saopšteno je da je podignut  nivo spremnosti u cilju preduzimanja preventivnih mjera zaštite od eventualnih poplava. Na  zasijedanju Opštinskog štaba odlučeno je da se  angažuju svi resursi – ljudski i materijalni, kako bi se moguće posljedice potencijalnih poplava svele na minimum. Apeluje se  na mještane da u slučaju problema kontaktiraju Službu zaštite…
Read More