Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradnji sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost i prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravom za sport i mlade Prijestonice Cetinje i Organizacijom Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, dana 31.03.2016. godine organizovaće Javnu tribinu „Bolesti zavisnosti“, koja će se održati u Sali Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje sa početkom u 12 časova.

Projekat Javne tribine – Bolesti zavisnosti, podrazumijeva organizaciju javnih tribina u devet gradova širom Crne Gore. Ciljevi organizacije tribina su: pružanje stručnih informacija na temu zavisnosti zainteresovanim pojedincima, unapređenje saradnje institucija zdravstvene i socijalne zaštite, kao i nevladinog sektora koji djeluju na polju tretiranja i prevencije bolesti zavisnosti.

Učesnici/ce na javnoj tribini biće predstavnici/ce Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, zdravstvenih institucija, Kancelarije za rodnu ravnopravnost i prevenciju bolesti zavisnosti, Uprave za sposrt i mlade, Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, NVO sektora, udruženja zavisnika u oporavku, Centara za socijalni rad Prijestonice Cetinje kao i svih drugih institucija koje se bave problematikom bolesti zavisnosti. Takođe, tribina će biti dostupna i zainteresovanoj javnosti i pojedincima koji imaju potrebu za informacijama, a tiču se ciljane problematike.