JAVNA TRIBINA – Bolesti zavisnosti

Aktivnosti:
Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradnji sa Kancelarijom za rodnu ravnopravnost i prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Upravom za sport i mlade Prijestonice Cetinje i Organizacijom Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, dana 31.03.2016. godine organizovaće Javnu tribinu „Bolesti zavisnosti“, koja će se održati u Sali Organizacije Crvenog krsta Prijestonice Cetinje sa početkom u 12 časova. Projekat Javne tribine – Bolesti zavisnosti, podrazumijeva organizaciju javnih tribina u devet gradova širom Crne Gore. Ciljevi organizacije tribina su: pružanje stručnih informacija na temu zavisnosti zainteresovanim pojedincima, unapređenje saradnje institucija zdravstvene i socijalne zaštite, kao i nevladinog sektora koji djeluju na polju tretiranja i prevencije bolesti zavisnosti. Učesnici/ce na javnoj tribini biće predstavnici/ce Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika…
Read More