ssDr. Sanja Vujanović i Dr Ana Lopičić, u organizaciji Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, danas su održali predavanje o polno prenosivim bolestima cetinjskim osnovima (IX razredi) i srednjoškolcima.
Edukacija je najefikasniji način zaštite mladih od polno prenosivih bolesti, neplanirane trudnoće i svih komplikacija koje nastaju usled nedovoljne informisanosti o ovim temama, to je i bio razlog za organizovanje jednog ovakvog predavanja.
Nakon predavanja učenici su bili u prilici da postave pitanja, na koja su Dr Lopčić I Dr Vujanović strpljivo odgovarali.