ccAktivnosti realizovane u toku 2014. godine:
Kroz kreiranje promotivnog materijala, Crveni krst Crne Gore je izradio flajere i postere koji imaju za cilj promovisanje dobrovoljnog davalaštva krvi, ali i informisanje građana i budućih davalaca o tome na koji način mogu da daju krv, gdje, razriješe sve nedoumice povodom ove djelatnosti i eventualno, se uključe u program vaspitno-motivacionog rada. Promotivni materijal je distribuiran svim opštinskim organizacijama Crvenog krsta.
U cilju olakšanja rada motivatora koji nastoje poboljšati i motivisati buduće davaoce krvi, kroz projekat je izrađen i Priručnik za motivatore dobrovoljnog davalaštva krvi.
Priručnik treba da posluži motivatorima da se podsjete na temu dobrovoljnog davalaštva krvi, kroz relevantne teme obrađene u Priručniku (vaspitno-motivacioni rad u dobrovoljnom davalaštvu krvi, pozitivna komunikacija, vještina ophođenja sa ljudima, nosioci aktivnosti u ddk, promocija ddk, uloga volontera, organizovanje akcija ddk, dodjela priznanja najaktivnijim dobrovoljnim davaocima…).
Organizovane su akcije na motivisanju priključivanju volontera i mladih davaoca kroz klub, koji upješno organizuje akcije “Dušan Abramović“, koji od sada je animirao oko 30 mladih ljudi i organizovao brojne akcije sa zavidnim rezultatima.
Takođe pomenuti klub je učestvovao i u akcijama, koje su organizovale druge organizacije, kao simbol solidarnosti i uzajmane podrške.