U organizaciji Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore i saradnje Kluba dobrovoljnih davalaca krvi “Dušan Abramović“ Crvenog krsta Prijestonice Cetinje je organizovao predavanje za učenike završnih razreda cetinjske Gimnazije.

Cilj predavanja cetinjskim maturantima Gimnazije je bio vaspitno-informativnog tipa, u smjeru širenja pozitivnih informacija o značaju dobrovoljnog darivanja krvi, uz otklanjanja predrasuda i zabluda kod potencijalnih donatora i isticanja da je dobrovoljno davalaštvo krvi djelatnost od opšteg društvenog značaja.

Takođe, maturantima se objasnila i uloga Kluba „Dušan Abramović“ kao organizacionog oblika  okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi Crvenog krsta Prijestonice Cetinje, kako bi učenici znali primarnu djelatnost ovog Kluba, čije se aktivnosti baziraju na popularisanju i razvoju dobrovoljnog darivanja krvi kroz  edukaciju , motivaciju i animaciju stanovništva uz podršku Zavoda za tansfuziju krvi Crne Gore i drugih relevantnih subjekata. U najavi je da će se akcija darivanja krvi organizovati dva puta u toku godine.