VOLONTER CRVENOG KRSTA CETINJE DINO GRBOVIĆ: ČINEĆI DOBRO DRUGIMA, ČINITE DOBRO SEBI

VOLONTER CRVENOG KRSTA CETINJE DINO GRBOVIĆ: ČINEĆI DOBRO DRUGIMA, ČINITE DOBRO SEBI

Aktivnosti:, Solidarnost:

Nastavljamo sa predstavljanjem volontera putem našeg portala, jer oni igraju veoma važnu ulogu u našem društvu. Ne samo danas, kada je situacija sa korona virusom naročito istakla njihovu važnost volonteri su, za one koji nijesu u mogućnosti da u potpunosti vode računa o sebi, tačka oslonca na koju mogu da računaju.

Continue reading “VOLONTER CRVENOG KRSTA CETINJE DINO GRBOVIĆ: ČINEĆI DOBRO DRUGIMA, ČINITE DOBRO SEBI”

Obavještenje CK: Pomoć namijenjena isključivo licima u stanju socijalne potrebe

Obavještenje CK: Pomoć namijenjena isključivo licima u stanju socijalne potrebe

Aktivnosti:, Solidarnost:

Obavještavamo sugrađane da zbog ograničene količine pomoći koju distribuira Crveni krst Cetinje, da je ista namijenjena licima koja su u stanju socijalne potrebe tj. licima koja nemaju bilo koju vrstu primanja i koja žive kao samačka domaćinstva. Continue reading “Obavještenje CK: Pomoć namijenjena isključivo licima u stanju socijalne potrebe”