Predavanje na temu “Dobrovoljno davalaštvo krvi”

Dobrovoljno davanje krvi:
U susret mjesecu humanosti, Klub dobrovoljnih davalaca krvi „Dušan Abramović“ Crvenog krsta Prijestonice Cetinje je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore, organizovao predavanje za studente Fakulteta za crnogorski jezik i književnost o značaju dobrovoljnog davanja  krvi.
Cilj je promocija i popularizacija ove humane aktivnosti, u pravcu omasovljavanja akcija dobrovoljnog davanja krvi u Prijestonici Cetinje.
Takođe, u znaku obilježavanja navedenog  DDK „Dušan Abramović“  u saradnji sa Transfuziološkom službom Cetinje sprovodi dvonedeljnu akciju dobrovoljnog davanja krvi,  gdje su ciljna grupa zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama, čiji je osnivač opština. Dosadašnji odziv navedenih subjekata, opravdao je povjerenje.
Akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj će ciljna grupa biti studenti crnogorskog jezika i književnosti, biće organizovana u novembru mjesecu.

Višednevna akcija dobrovoljnog davanja krvi DDK „Dusan Abramović“

Dobrovoljno davanje krvi:

U susret mjesecu humanosti  DDK „Dusan Abramović“ organizovao je višednevnu akciju dobrovoljnog davanja krvi.  Ciljnu grupu ove višednevne akcije cine predstavnici i zaposleni  javnih preduzeća i ustanova, čijiji je osnivač opština. Prvog dana akcije odazvao se značajan broj lica i prikupljene su potrebne jedinice krvi. Akcija će biti nastavljena i narednih dana kada će i drugi prijavljeni biti u prilici da daju krv, kao i svi zainteresovani građani. Ista je organizovana u saradnji sa Transfuziološkom službom Cetinje.